MP3 Player requires JavaScript and the latest Flash player. Get Flash here.
Väster FärnebosDragspelsklubbs låtar.inspelade 1981.

De som bidragit med bilder och musik är två fd. medlemmar i dragspelsklubben
Birger Gustavsson och Janne Skogsund.
Vissa mp3 filer innehåller fler låtar.

1. Färnboparaden och Brudvals

2. Sommarkväll i Dalom

3. Kari-Pers polska och AmerikanskTräskopolka

4. Havsörnsvalsen

5. Trolleboschottis, Masen, Bränd-Persvals och Jämtsnoa

6. Carinapolka och Lycko Zide´ns Polka

7. Gammal Dalavals

8. Min tös och Flickan med polkahåret

9. Änglapolketten

10. Frisk luft

11. Sol över hembygden

12. Brudmarsch från Delsbo

Den som vänligen bidragit med låtarna är Lars-Olof Karlsson - Kvicksund.
Hemsida: http://www.kvicksound.se/index.htm
DRAGSPELSKLUBB

klart.se

Kontakt
Rune Lundeqvist ordf.
072 215 56 41

Kjell Olsson V.ordf.
0224-70369
070 34 72 523

Webmaster:
bengt.juthberg@gmail.com