Historik

Västerfärnebo Dragspelsklubb bildades 1979 på initiativ av Helge Bolström, välkänd dragspelsprofil i Västmanland.

Efter ett par års idogt övande känner man sig nu mogen att föreviga en del av sin reportoar  genom en skivinspelning.

Musikvalet har blivit tradiotionellt men närheten till Dalarna och Jularbo har otvetydigt satt sina spår.

Klubben arbetar till stor del "notlöst" och musikarrangemangen har fått växa fram under repetionernas gång.

Klubbens signaturmelodi, marschen Färneboparaden, komponerad av Helge Bolström, har fått ge namn åt den dragspelsstämma som sedan 1979 varje år arrangeras i Västerfärnebo sista lördagen i juli.

VÄSTERFÄRNEBO: församling i Sala kommun var 1979, 2.382 invånare.


DRAGSPELSKLUBB

klart.se

Kontakt
Rune Lundeqvist ordf.
072 215 56 41

Kjell Olsson V.ordf.
0224-70369
070 34 72 523

Webmaster:
bengt.juthberg@gmail.com