Bli Medlem
Namn


Telefon


Email


Synpunkter

Ja, jag vill bli medlem.

Fyll i uppgifterna här under.
Du kommer att bli kontaktad inom dom närmaste dagarna.

(Bankgironummer 316-6493   för medlemsavgift  och avgiften för gällande kalenderår är 100kr)
DRAGSPELSKLUBB

klart.se

Kontakt
Rune Lundeqvist ordf.
072 215 56 41

Kjell Olsson V.ordf.
0224-70369
070 34 72 523

Webmaster:
bengt.juthberg@gmail.com